ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-561139 เว็บไซต์ www.chaturaphakphiman.go.th 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางสายเอกอาษา ซอย 4 โดยการลาดผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง [27 ก.ย 2022]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางสายเอกอาษา ซอย 4 โดยการลาดผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15 ก.ย 2022]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านคุ้มใต้ ตำบลหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [14 ก.ย 2022]
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในส่วนสำนักปลัด เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย 2022]
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนกงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [03 ส.ค 2022]
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนดอนปู่ตาคุ้มใต้-ถนนสายหนองกุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
พรบ
ดำเนินการแล้ว
สายด่วนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานราชการ
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สสส
สำนักงาน กพ.
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
การท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการค้าภายใน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
รัฐบาลไทย
หน่วยงานฐานข้อมูลของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น