ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-561139 เว็บไซต์ www.chaturaphakphiman.go.th 

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่้ีาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

      

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
พรบ
ดำเนินการแล้ว
สายด่วนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานราชการ
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สสส
สำนักงาน กพ.
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
การท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการค้าภายใน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
รัฐบาลไทย
หน่วยงานฐานข้อมูลของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น