ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-561139 เว็บไซต์ www.chaturaphakphiman.go.th 

 
 
ประกาศผู้ชนะประกวดราคารถบรรทุกขยะ

      

ประกาศขายครุุุภัณฑ์ประจำปี 2563

      

การจัดทำแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง 2564

      

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ

      

ประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2562

      

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

      

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านคุ้มเหนือ

      

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ

      

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

      

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
พรบ
ดำเนินการแล้ว
สายด่วนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานราชการ
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สสส
สำนักงาน กพ.
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
การท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการค้าภายใน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
รัฐบาลไทย
หน่วยงานฐานข้อมูลของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น