ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-561139 เว็บไซต์ www.chaturaphakphiman.go.th 

 
 
 • ITA
เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้างปีงบ 2566
เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้างปีงบ 2566 new

อ่านต่อ... 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศนโยบาย อปท. ห้ามสูบบุหรี่
ประกาศนโยบาย อปท. ห้ามสูบบุหรี่ new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีแนบท้ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีแนบท้ายที่ดินและสิ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ... new

อ่านต่อ... 
 
บวงสรวง65
บวงสรวง65 ... new

อ่านต่อ... 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ...
 
อ่านต่อ... 
 
มาตรการดำเนินการก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564
มาตรการดำเนินการก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรีย ...
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะประกวดราคารถบรรทุกขยะ
ประกาศผู้ชนะประกวดราคารถบรรทุกขยะ new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศขายครุุุภัณฑ์ประจำปี 2563
ประกาศขายครุุุภัณฑ์ประจำปี 2563 new
 
อ่านต่อ... 
 
การจัดทำแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง 2564
การจัดทำแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง 2564 new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  200
  พรบ
  ดำเนินการแล้ว
  สายด่วนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานราชการ
  ศูนย์ติดต่อราชการ
  คลังข่าว
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมสันนิตบาล
  สสส
  สำนักงาน กพ.
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  การท่องเที่ยว
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมการค้าภายใน
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  หน่วยงานฐานข้อมูลของรัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น